Axenroos

 

In het pedagogisch project of de visie van onze school staat heel duidelijk dat we de kinderen sociaal vaardiger willen maken. Hierbij spelen we duidelijk in op de veranderende maatschappij waarbij accenten als communicatief vaardig zijn, kunnen luisteren, kunnen overleggen, kunnen leiding geven, het kunnen omgaan met mensen, een eigen mening hebben, kritisch zijn,… als rode draad fungeren. Onze school wil er toe komen dat kinderen inderdaad leren samenwerken, leren begrip opbrengen voor eigen mogelijkheden en beperkingen, dat kinderen zich kritisch leren opstellen. Verder willen wij ruzies met woorden leren oplossen i.p.v. met agressief gedrag en werken wij aan het positief zelfbeeld. Ten slotte is het ons doel om ervoor te zorgen dat kinderen zich weerbaar leren opstellen en niet pesten. Om dit te realiseren gebruiken we een ‘middel’: ‘de axenroos’. Het doel hierbij is dat we kinderen leren een evenwicht te vinden in de verschillende axen of relatiewijzen om zo te komen tot een sociaal vaardig iemand.

HAVIK

Een kind dat zich gedraagt als een havik, kan aanwijzen wat fout loopt of onjuist is. Het heeft een kritische blik en deinst er niet voor terug onrechtvaardigheden aan te vechten. Het stelt kritische vragen om te toetsen of er in datgene wat aangeboden wordt geen onjuistheden of fouten te ontdekken zijn.

STEENBOK

Een kind dat zich gedraagt als een steenbok, kan zijn terrein afbakenen. Het kan weerstaan aan de eisen van anderen. Het zal hulp weigeren voor taken die het zelf aankan. Het laat zich de ‘goederen’ die het niet wil aannemen in geen geval opdringen.

UIL

Een kind dat zich gedraagt als een uil, wil soms eens alleen zijn, het blijft op afstand. Het kan informatie voor zich houden. Het wil niet altijd hulp bieden, wil niet overal aanwezig zijn, vertelt niet over zichzelf.

SCHILDPAD

Een kind dat zich gedraagt als een schildpad, is onzeker, twijfelt, weet niet wat te doen. Het durft hier ook voor uitkomen. Het durft toe te geven dat het bang en moe is, en dat het iets niet kan of iets fout gedaan heeft

PAUW

Een kind dat zich gedraagt als een pauw, toont zich, stapt naar anderen toe, neemt contact op, biedt zich aan om mee te spelen. Het kan uitspreken waar het goed en minder goed in is, wat zijn kwaliteiten en tekortkomingen zijn. Het kan eigen ervaringen, gevoelens, meningen meedelen aan anderen …

WASBEER

Een kind dat zich gedraagt als een wasbeer, geeft aandacht aan de anderen, luistert naar wat de ander te vertellen heeft, uit zijn waardering, nodigt anderen uit om mee te spelen…..

LEEUW

Een kind dat zich gedraagt als een leeuw, kan uitleggen hoe een spel in elkaar zit, geeft duidelijke richtlijnen, geeft informatie aan anderen, doet voorstellen, geeft advies.

KAMEEL

Een kind dat zich gedraagt als een kameel, voert een gegeven opdracht uit, vraagt om uitleg, zoekt informatie op, vraagt raad …

BEVER

Een kind dat zich gedraagt als een bever, staat klaar om te helpen, om op te ruimen, om een ander een plezier te doen. Het deelt snoepjes en/of andere bezittingen met de anderen.

POES

Een kind dat zich gedraagt als een poes, kan om hulp vragen, kan genieten als anderen hulp aanbieden. Het is dankbaar voor wat het aangeboden krijgt.