Focus op talenten – Talentontwikkeling

  • Ontdekken wat het kind goed kan en dit waarderen.
  • Stimuleren om de talenten te ontplooien, om hun zelfvertrouwen en welbevinden te verhogen.
  • Aanmoedigen naar zelfstandigheid en hierdoor positieve ervaringen ondervinden.

Talentontwikkeling