Octopus

 

Omdat wij als school ons nog actiever willen inzetten op het gebied van verkeer en mobiliteit, vonden we het een logisch gevolg ons in te schrijven voor het Octopusplan. Het Octopusplan is een uniek concept waar we als school op zelfstandige wijze kunnen werken aan alle facetten van verkeersveiligheid. We doorlopen daarbij een 8-stappenplan, waarin afwisselend aandacht is voor infrastructuur, educatie en sensibilisatie. Met name de samenwerking met Stad Waregem wordt sterk benadrukt.

De 8 stappen die we realiseren:
1. registreren van onze basischool bij het Octopusplan
2. het informeren van de schoolomgeving (kinderen, ouders, omwonenden, winkeliers) – het engageren van de gemeente om het plan te ondersteunen en in een latere stap samen te werken aan oplossingen – het samenstellen van een werkgroep
3. om de schoolroutes te verbeteren, de bestaande situatie goed in kaart brengen
4. in deze stap kunnen ouders, het stadsbestuur en omwonenden hun mening geven over de gevonden probleempunte,, zo kunnen de minder dringende zaken alvast geschieden worden van de problemen die prioriteit hebben
5. we zoeken naar mogelijke oplossingen
6. we bekijken met alle betrokken partijen het maatregelpakket
7. verder uitwerken van het maatregelenpakken
9. onze school en Stad Waregem ondertekenden het definitieve Octopuslan. Door deze ondertekening spreken zijn hun voornemen uit het plan in goede samenwerking te realiseren.

Je kan de stappen van onze school (Biest en Jager) volgen op de Octopuswebsite: www.octopusplan.be