Peter- en meterschap

We willen een warme school zijn waar nieuwe peuters zich sneller thuis voelen. Met het peter- en meterschap kunnen leerlingen terugvallen op iemand die met hen leuke dingen doet en voor hen zorgt buiten de lesuren.

Een kort overzicht:

Over de middag: hulp bij jassen aandoen, toiletbezoek, samen spelen, zorg dragen voor … | Elke vrijdagmiddag voor een vakantie: gezamenlijke activiteit.