• Parking: vlot in en uit, dichtbij de schoolpoort. Veilige verkeersomgeving gelegen in een zone 30.
 • Veiligheid: sluitend brand- en evacuatieplan, frequente evacuatieoefeningen, aangepaste infrastructuur, verkeerscel.
 • Maaltijden: erkende traiteurdienst, verzorgde eetzaal met middagtoezicht. Democratische prijzen.
 • Bereikbaarheid. Vlotte uitvalswegen tot beide scholen.
 • Slaapmogelijkheid. Aangepaste slaapruimte en bedjes, de babyfoon waakt.
 • Kleine school: creëert een familiale sfeer, zeer nauwe samenwerking school – ouders. Elk kind wordt van zeer nabij gevolgd, lage drempel.
 • Opvang: uitstekende buitenschoolse opvangmogelijkheden: erkende vzw Kindercentrum – vanaf 7 uur tot 08.15 – vanaf 16.00 uur tot 18.15 uur (op vrijdag vanaf 15.00 uur). Woensdagnamiddag van 11.40 uur tot 18.15 uur.
 • Beste ouders, je kleuter is 2 jaar en 6 maanden en nu mag zij/hij voor het eerst naar de kleuterklas, weg van mama en papa. Dit is een hele aanpassing, zowel voor de kleuter als voor de ouders. We willen jullie daarbij graag helpen! Kom gerust enkele weken vooraf een bezoekje brengen aan onze school en de peuterklas.
 • Neem er voldoende tijd voor, zo kunnen jullie zien hoe gelukkig de allerkleinsten zich voelen met zoveel vriendjes samen. Het is er gezellig in alle hoekjes: baantje glijden, knus in een hoekje met een boekje of spelen in de zand- en watertafel. Kortom ze leren er op een speelse wijze allerhande begrippen. En de nieuwe juf zal natuurlijk proberen die belangrijke stap voor je kleuter zo aangenaam mogelijk te maken.
 • Onze school telt 4 kleuterklassen op de Biest en 3 kleuterklassen op de Jager. Het is een katholieke basisschool. De waarden van vriendschap, genegenheid, mededeelzaamheid komen vaak aan bod. Er is een muzische sfeer in onze school: zo krijgen de kleuters de gelegenheid om op een creatieve manier hun terrein te verkennen en weer te geven.
 • De kleutertjes kunnen ’s middags een warme maaltijd of soep krijgen. Er is opvang voorzien van 06.45 tot 08.30 uur en van 16.00 tot 18.30 uur. Op woensdag van 11.30 tot 19.30 uur. Op vrijdag van 15.00 tot 18.30 uur.
 • Aarzel niet om ons een bezoekje te brengen (graag na telefonische afspraak): 056 60 39 41 (VBS Biest en directie), 056 60 41 11 (VBS Jager) of mail directie.biestjager@ko-dewegwijzer.be Of kom gerust naar de onthaaldagen. Onze school staat altijd voor jullie open. Jullie zijn er van harte welkom!
 • Bekijk ook de pagina INSCHRIJVEN met nog meer informatie. KLIK HIER.
 • Naar de kleuterschool gaan is in het leven van elk kind een ingrijpende verandering. Van de huiselijke, vertrouwde omgeving naar de kleuterschool is toch wel een grote stap. KLIK HIER voor meer info.
 • Welke vrije dagen zijn er dit schooljaar, wanneer zijn de vakanties tijdens dit en de volgende schooljaren? KLIK HIER voor meer info.
 • Het begeleidend CLB volgt via gerichte onderzoeken de schoolloopbaan van de kinderen. Hun taak bestaat er eveneens in overlegmomenten met leerkrachten te voorzien (MDO’s), waarbij hun advies wordt ingewonnen inzake verdere leerlingbegeleiding, opmaken of bijsturen van de handelingsplannen, eventuele doorverwijzing of oriëntering naar het Buitengewoon Onderwijs.
 • Alles is hierbij opgenomen in de ‘Bijzondere Bepalingen’, een uitgeschreven contract tussen de school en het CLB. Dit contract is ter inzage bij de directeur van de school. Het CLB gaat in op alle vragen (vraaggestuurd) i.v.m. opvoeding en onderwijs. Men geeft informatie en zoekt samen met de school naar haalbare oplossingen.
 • Domeinen waarop het CLB voor leerlingen actief is: het leren en het studeren – de schoolloopbaan – de preventieve gezondheidszorg – de sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Werking CLB: voor bepaalde leeftijdsgroepen is een medisch onderzoek en/of vaccinatie voorzien. Bij het voorkomen van een besmettelijke ziekte op school worden de nodige maatregelen getroffen (in overleg met de school en de gezondheidsinspectie). Ook op andere vlakken is er een verzekerd aanbod, gericht naar alle leerlingen en ouders. Dit houdt in dat het CLB informatie verstrekt over onderwijsstructuren en -niveaus, over scholen en opleidingen; de leerlingen worden begeleid bij het nemen van beslissingen inzake hun studiekeuze. Tenslotte wordt uitleg gegevens over gezonde voeding, de gevaren van het roken, alcoholgebruik en medicatie.
 • Naast het verzekerd aanbod gebeurt de dienstverlening vraaggestuurd. Dit betekent dat de CLB-medewerkers ingaan op alle individuele vragen van leerlingen, ouders en leerkrachten, tot zover die met het schools functioneren te maken hebben. Dit kunnen o.a. vragen zijn omtrent de keuze van een studierichting, leer- of ontwikkelingsproblemen, medische problemen, gedrags- of opvoedingsmoeilijkheden bij kinderen of jongeren. De CLB-medewerkers gaan op deze vragen in d.m.v. gesprek met de betrokkenen en/of onderzoek. Tenslotte werkt het CLB ook ondersteunend naar de school bij het uitwerken van zorgverbredingsinitiatieven, drugbeleid, spijbelpreventie, aanpak van pesten,… Wens je informatie, advies, raad of een andere visie op jouw kind m.b.t. zijn ontwikkeling of het school gaan, aarzel niet om contact op te nemen.
 • Contact opnemen met het CLB: Maak best een telefonische afspraak of ga gewoon langs op het centrum. Ook onze school helpt je graag wanneer je contact wenst op te nemen. In sommige gevallen kan het CLB ook zelf de eerste stap voor een gesprek zetten. De dienstverlening is gratis.
 • Adresgegevens: VCLB Weimeersen Waregem, Zuiderlaan 42, 8790 Waregem
 • 056 60 23 92
 • e-mail: info@vclbweimeersen.be
 • website: www.vclbweimeersen.be

Opvang ’t Biezeke (Biest) en opvang Jager.
Deze buitenschoolse opvang wordt georganiseerd voor vzw KINDERCENTRUM WAREGEM.
Alle informatie kan je vinden op hun website via http://www.kindercentrum.be/

 

 • De vzw Kindercentrum Waregem staat in voor de kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang, zowel op de Biest als op de Jager.
 • De ouderbijdragen dekken 45 % van de kosten, de andere 55 % van de kosten worden gedekt door financiële inspanningen van de school, de inrichtende macht en het Stadsbestuur Waregem.
 • Voor vragen en/of meer info kan je steeds in de opvang terecht of contacteer vzw Kindercentrum. De gegevens vind je via http://www.kindercentrum.be/

Historiek van de school, VBS Jager: klik hier

KLIK HIER voor een overzicht van de leden van het schoolbestuur.

Voorzitter: Rosanna Coorevits

Namens de ouderraad: Ward Vandenabeele, Henk Van de Walle, Petra Huyst

Namens de pedagogische raad: Sofie Beboosere, Nathalie Kovacs, Katleen Tavernier

Namens de lokale gemeenschap (door coöptatie): Rosanna Coorevits, Kathleen Vandenbroucke, Frank Tant.

Directeur Eddy Nuyttens woont de vergadering van rechtswege bij.

Het LOC bestaat uit afgevaardigden van het schoolbestuur, personeel …

2 afgevaardigden schoolbestuur: E.H. Luc Goethals, Dhr. Lode De Tollenaere
Permanent adviseur: Dhr. Eddy Nuyttens (directeur)

Meer info: klik hier.

Katholieke leersteuncentrum West-Vlaanderen Zuid. Het leersteuncentrum biedt ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften binnen de scholen gewoon onderwijs. Voor meer info, KLIK HIER.