Sociale vaardigheden

 

Openingen: Naast de dieren van de axenroos, worden er ook elk trimester toneeltjes naar voor gebracht waarbij het accent telkens op een andere sociale vaardigheid wordt gelegd.

Speelplaatsafspraken: zijn duidelijk en worden goed opgevolgd. Er zijn ook afspraken rond goed-maken en herstellen van wat verkeerd is gegaan.

Conflicten: deze worden uitgepraat en tijdens een kampvuur worden alle dingen die verkeerd zijn gegaan verbrand in het vuur. Op dit grote verzoeningsfeest krijgen de kinderen de kans de draad opnieuw op te pikken.