Spelkoffers

 

Over de middag krijgen de kinderen – via een beurtrolsysteem – de kans om met de materialen uit de spelkoffers te spelen. Hiermee proberen we – naast het spelen en genieten – ook volgende doelen te realiseren:

spelactivering op de speelplaats – minder verveling = minder pestgedrag – verhogen van welbevinden en het optimaliseren van de schoolsfeer (= veilig – warm schoolklimaat) – kansen bieden tot samenwerking – verantwoordelijkheid dragen – zelfsturing – leren respectvol omgaan met mensen en materialen – ontwikkelen van sociale vaardigheden – basisattitude van verbondenheid (verder) ontwikkelen – kennismaken en aanleren van nieuwe spelen – op ontdekking gaan in een omgeving die uitnodigt tot creatief spel – aanbieden van uitdagingen – attitudevorming – lichamelijke en motorische ontwikkeling – tutorleren – …

 

Een spelsteward en materiaalmeester organiseren het gebruik van de ‘spelkoffers’.