juf Lien
Peuterklas/1e Kleuter (KJ0)

lien.declercq@ko-dewegwijzer.be

juf Nancy
1e Kleuter (KJ1)

nancy.dewaele@ko-dewegwijzer.be

juf Ida
2e Kleuter (KJ2)

ida.lavaert@ko-dewegwijzer.be

juf Katy
2e Kleuter – teamteaching

katy.teirlynck@ko-dewegwijzer.be

juf Pascaline
3e Kleuter (KJ3) – ICT-co

pascaline.verhalle@ko-dewegwijzer.be

juf Jelka
2e & 3e kleuter – teamteaching

jelka.labeeuw@ko-dewegwijzer.be

mevrouw Evelien
Kinderverzorgster

evelien.dhoop@ko-dewegwijzer.be

juf Leen
1e Leerjaar (LJ1)

leen.depreester@ko-dewegwijzer.be

juf Sophie
2e Leerjaar (LJ2)

sophie.vanwijnsberghe@ko-dewegwijzer.be

meester Yves
3e Leerjaar (LJ3)

yves.depraeter@ko-dewegwijzer.be

juf Katleen
4e Leerjaar (LJ4)

katleen.tavernier@ko-dewegwijzer.be

juf Joke
1e & 4e Leerjaar – godsdienst

joke.vanbossuyt@ko-dewegwijzer.be

juf Eveline
2e Leerjaar – teamteaching

eveline.tjollyn@ko-dewegwijzer.be

juf Peet
Zorgcoördinator lager

peet.meersman@ko-dewegwijzer.be

juf An
Bewegingsopvoeding lager en kleuter Jager

an.talpe@ko-dewegwijzer.be

Mevrouw Leni Vanhauwaert is de brugfiguur voor onze school. De ‘brugfiguur’ is een project in alle Waregemse scholen. Onze brugfiguur wordt ingezet om de betrokkenheid en het welbevinden van ouders en kinderen op school en thuis te verbeteren. Leni kan samen met jullie, de school en/of het CLB naar oplossingen zoeken voor vragen op verschillende domeinen (zorg, vrije tijd, opvoeding, opvang, huisvesting, onderwijs, financieel, taal,…). Uiteindelijk is het doel om de ontplooiingskansen van àlle kinderen te vergroten. Meer info? Klik hier.

mevrouw Martine
Onderhoud – refter

mevrouw Marijke
Refter