FAQ staat voor FREQUENTLY ASKED QUESTIONS – veelgestelde vragen. Op deze pagina proberen we je een antwoord te geven op een aantal van deze vragen. Wellicht vind je hier wel een antwoord. Mocht dit niet zo zijn dan kan je ons natuurlijk steeds contacteren.

Capaciteitsbepaling

De capaciteit is het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur per niveau ziet als maximaal aantal leerlingen. De capaciteitsbepaling voor dit schooljaar vind je via deze link.

CLB

Onze school werkt nauw samen het het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Meer info kan je vinden via deze link.

Familienieuws

Geboorte, overlijden, huwelijk. Alle familienieuws vind je via deze link.

Historiek

De geschiedenis van VBS Biest met film- en fotomateriaal. Later info over VBS Jager. Te bekijken bij ‘school algemeen’ via deze link.

Inschrijven

Inschrijven op onze basisschool VBS Biest of VBS Jager. Meer info via deze link.

Kleuter: Startersgids

Je vindt de ‘startersgids voor ouders’ bij het onderdeel ‘inschrijven’ via deze link.

Leerplicht en schoolplicht

In België geldt voor alle kinderen van 5 tot 18 jaar de leerplicht. Ouders moeten hun kinderen dus laten leren. De duur van de leerplicht wordt door de federale overheid bepaald voor heel België.

Maaltijden

Wanneer de kinderen op school blijven eten is er de keuze tussen ‘volle maaltijd’ en ‘soepmaaltijd’. Een volle maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht en op vrijdag een dessert. Bij een soepmaaltijd voorziet de school dagverse soep en brengen de kinderen zelf hun boterhammen mee. In de prijs is – naast de maaltijd – ook de opvang over de middag, het gebruik van het materiaal inbegrepen. Het maandmenu vind je via deze link.

Opvang

De vzw Kindercentrum Waregem staat in voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang. Wist je trouwens dat de ouderbijdragen slechts 45 % van de kosten dekken en dat de andere 55 % van de kosten gedekt worden door financiële inspanningen van drie partners (school, inrichtende macht en stadsbestuur). Een overzicht van de ouderbijdragen en contactinformatie is terug te vinden via deze website: www.kindercentrum.be

Ouderraad

De vzw Ouderraad Biest-Jager is een groep enthousiaste vrijwilligers die mee gestalte wil geven aan het schoolproject. Dit doen ze met raad, maar het liefst van al met daden! Meer info via deze link.

Pedagogisch project

Ons pedagogisch project is een engagementsverklaring van de hele schoolgemeenschap, namelijk schoolbestuur, directie en het hele schoolteam ten aanzien van de leerlingen en hun ouders. Lees ons pedagogisch project via deze link.

Projecten

Onze school werken we aan een pak projecten, zowel voor beide vestigingen als afzonderlijk voor VBS Biest en VBS Jager. Je vindt het overzicht van de projecten via deze link.

Schoolreglement

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school. Over de inhoud van het reglement vindt overleg plaats in de schoolraad. Daar ben jij als ouder in vertegenwoordigd. Als ouder onderteken je het schoolreglement voorafgaand aan de inschrijving. Als de school het reglement wijzigt, leggen we dit opnieuw ter ondertekening voor. Je hebt recht op een exemplaar van het reglement. Jij, je kind en de school moeten het naleven. Meer info via deze link.

Schooluren

Een schooldag start om 08.30 uur en duurt in de voormiddag tot 11.40 uur. Na de middagpauze start de school opnieuw om 13.10 uur tot 16.00 uur, behalve op vrijdag. Op vrijdag eindigt de schooldag om 15.00 uur.

Schoolvakanties volgende schooljaren

Via DEZE LINK vind je de data van de schoolvakanties voor de volgende schooljaren. Misschien wel handig bij het plannen van een reis, een uitstap, een familiefeest …

Ziekte - afwezigheden

Reglementering en afspraken m.b.t. ‘ziekte en afwezigheden’ zijn te vinden in het schoolreglement onder punt 3.3. Meer info via deze link.